Home

59 км

Places Nearby

Яккобаг
Ghuzor Tumani
Qamashi Tumani
Qashqadaryo Viloyati
Kamashi Airport
Qamashi
Guzor
Guzar
Гузар
Guzar Airport